PFP ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล โรงพยาบาลสงขลา Giving for saving lift 2019

Spread the love

PFP ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล โรงพยาบาลสงขลา Giving for saving lift 2019

                บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์  PFP
ร่วมกิจกรรม เดิน – วิ่ง การกุศล โรงพยาบาลสงขลา Giving for saving lift 2019 จัดขึ้น โดยโรงพยาบาลสงขลา
 ร่วมกับ ห้างร้านเอกชนในจังหวัดสงขลา เพื่อนำรายได้มาพัฒนาเครื่องมือและการบริการทางการแพทย์  โดยกิจกรรม
ครั้งนี้ พีเอฟพี ได้ร่วมออกบูธจัดชิมผลิตภัณฑ์ให้แก่ นักวิ่ง และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2562
ณ  โรงพยาบาลสงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts