เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงาน “มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต”

Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต. เปิดงาน “มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต”นำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์จากยางพารา พร้อมพัฒนาช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ภาคใต้

วันที่ (5 กรกฎาคม 2562 เวลา16.30 น.) ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล หาดใหญ่ จ.สงขลา พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เป็นประธานเปิดงาน “มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต” นวัตกรรมนำพายางพาราสู่ผลิตภัณฑ์ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 โดยมี นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายเยี่ยม ถาวโรฤทธิ์ รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย นายสุรชัย บุญวรรโณ ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยเขตภาคใต้ตอนล่าง คณะผู้บริหาร และพนักงานการยางแห่งประเทศไทย เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวขอบคุณการยางแห่งประเทศไทยที่ได้จัดงาน “มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต” นวัตกรรมนำพายางพาราสู่ผลิตภัณฑ์ พร้อมกล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นการใช้ยาง ในประเทศไทย และทำให้เห็นว่ายางพารามีนวัตกรรมที่ก้าวล้ำและไปได้ไกล ปัจจุบันยางพาราก้าวไกลไปมาก ศอ.บต. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการใช้นวัตกรรมต่างๆในการแปรรูป ซึ่งมีอยู่หลายแห่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ศอ.บต. ได้ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งเป็นโรงงานขนาดเล็ก ขนาดกลาง เพื่อแปรรูป ซึ่งถือเป็นต้นแบบและเริ่มเห็นผลสัมฤทธิ์ และทำให้พื้นที่อื่นสามารถนำไปเป็นแบบอย่างได้ ปัจจุบันยางพาราได้เปลี่ยนแปลงทันสมัยมาก เป็นนวัตกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและของตลาดมากขึ้น เชื่อมั่นว่าการจัดกิจกรรมเช่นนี้จะทำให้คนในประเทศและชาวต่างชาติมองเห็นและนำไปสู่การผลิตและเชื่อมโยง สู่ตลาดต่างประเทศทั่วโลกต่อไป


สำหรับการจัดงาน “มหกรรมยางพาราท้องถิ่นและของดี 7 เขต” ในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร ชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางและเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในแต่ละภูมิภาคได้มีโอกาสนำเสนอสินค้าผลิตภัณฑ์ยางพาราไปจัดแสดงจำหน่าย พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างแรงกระตุ้นในการคิดค้น ปรับปรุง พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคและของตลาด พัฒนาช่องทางการตลาดและธุรกิจยางพาราเพื่อนำไปสู่การพัฒนายางพารา รวมทั้งให้เห็นถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางและการพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศไทย ซึ่งทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการผลักดันนวัตกรรมยางไทยสู่ระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ยางพารา การจัดนิทรรศการให้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านยางพารา การแสดงด้านขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น และวิถีชาวสวนยาง โดยแบ่งเป็น 3 โซน คือ ราชวงศ์กับยางพารา วิถีชาวสวนยางกลางเมือง และนวัตกรรมนำพายางพาราสู่ผลิตภัณฑ์ มีการแข่งขันกรีดยางชิงแชมป์ชนแชมป์ การจัดเสวนาทางวิชาการด้านยางพารา และการจัดประกวด “หนูน้อยชาวสวนยาง เด็กรุ่นใหม่เข้าใจยางพารา”


นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอยางพาราที่มีคุณภาพซึ่งเกิดจากการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวนยาง โดยมีการยางแห่งประเทศไทยเป็นพี่เลี้ยงและการันตีคุณภาพ เช่น หมอนยางพาราเพื่อสุขภาพ ที่ผลิตจากยางพารา 100% รวมทั้งมีไลฟ์สดขายสินค้าที่ผลิตจากยางพาราผ่านช่องทางออนไลน์โดย บังฮาซัน นักขายออนไลน์ชื่อดัง ซึ่งมีทักษะการขายไม่เหมือนใคร ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ถือเป็นโอกาสในการส่งเสริมยอดขายสินค้ายางพาราในอีกมิติหนึ่ง ทำให้ผู้บริโภคได้ใช้สินค้ายางพาราที่มีคุณภาพได้อย่างรวดเร็วในช่องทางที่เข้าถึงง่าย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการให้คนไทยร่วมกันใช้ผลิตภัณฑ์สินค้ายางพาราในประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ราคา ยางพาราสูงขึ้นต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts