เทศบาลนครสงขลา เปิดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2562

Spread the love

เทศบาลนครสงขลา เปิดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2562 เพื่อให้ประชาชนเชื้อสายจีน และประชาชนทั่วไปได้สักการบูชาขอพรปู่ทวดหัวเขาแดง องค์พระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง

               วันนี้ (29 พฤษภาคม 2562) ที่ปะรำพิธี บริเวณลานว่าว แหลมสมิหลา อ.เมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ 5 สมาคมจีนจังหวัดสงขลา กำหนดจัดพิธีเปิดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2562 มีนายศักระ   กปิลกาญจน์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด นายภาสิทธิ์  จันทมุณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลา กล่าวรายงานการจัดงานฯ พร้อมด้วย  นายชาญชัย  เตชวิวรรธน์ ประธาน 5 สมาคมจีนจังหวัดสงขลา กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และประชาชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธี

               สำหรับงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง ประจำปี 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2562 ณ บริเวณลานว่าว แหลมสมิหลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยในงานจัดให้มีพิธีอัญเชิญหยกห๋องส่งเต่  พิธีป้ายชิดแช บูชาดาวคุ้มครองเมือง พิธีโก้ยห่าน ข้ามสะพานสะเดาะเคราะห์ พิธีอิ่วเก้งแห่พระรอบเมือง พิธีประมูลวัตถุมงคลหน้าองค์พระ พิธีโก้ยโห้ยลุยไฟ พิธีบวงสรวงเซ่นไหว้ทวดหัวเขาแดงและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีเทกระจาด และมีการสวดมนต์ทุกค่ำคืน

               การจัดงานสมโภชปู่ทวดหัวเขาแดง นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จะมีการจัดงานในช่วงวันคล้ายวันเกิดทวดหัวเขาแดงอันเป็นศูนย์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดสงขลา โดยจะมีการจัดงานสมโภชเฉลิมฉลอง เพื่อให้ประชาชนเชื้อสายจีน และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสักการบูชา ขอพรปู่ทวดหัวเขาแดง องค์พระ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจากศาลเจ้าต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการจัดงานได้อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ ปะรำพิธี บริเวณลานว่าว แหลมสมิหลา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลา และส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนและประชาชนในท้องถิ่น

 

              ปู่ทวดหัวเขาแดงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ตั้งอยู่ที่ฝั่งหัวเขาแดงปากน้ำเมืองสงขลา เป็นที่นับถือศรัทธาและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง  ด้วยมีความเชื่อว่าปู่ทวดหัวเขาแดง เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยขจัดปัดเป่าภัยอันตราย ไม่ว่าจะเป็นวาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย โจรภัยให้หมดสิ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวประมงที่นำเรือออกจับปลา เมื่อมีการแล่นเรือผ่านศาลปู่ทวดหัวเขาแดง ก็จะมีการจุดประทัดถวายสักการะ ด้วยมีความเชื่อว่า ปู่ทวดหัวเขาแดงจะช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยจากการเดินเรือ และช่วยให้จับปลากลับมาได้เป็นจำนวนมาก    

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts