บริษัทลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)จำกัด เปิดศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่ อย่างเป็นทางการ

Spread the love

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2562  นายอมร  วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาลนครหาดใหญ่  คุณสันติ  รังสิยาภรณ์รัตน์  ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สนง.ภาคใต้  Ms.Jin  Yilin  รักษาการกงศุล สถานกงศุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดสงขลา และ ดร.จื้อกัง  หลี่ ประธานกรรมการ บริษัทลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย)จำกัด  ร่วมกันเป็นประธานเปิดศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่ ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) ่จำกัด อย่างเป็นทางการโดยการตีกลองมหาชัย พร้อมกัน

ดร.จื้อกัง  หลี่ ประธานกรรมการ ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัดมหาชน  กล่าวว่า ในการเปิดศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่ของบริษัท ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเครือธนาคารอินดัสเตรียล แอนด์ คอมเมอร์เซียล แบงก์ ออฟ ไชน่า ลิมิเต็ด หรือ ICBC ธนาคารพาณิชย์ชั้นนำขนาดใหญ่ของประเทศจีน ที่มีมูลค่าตลาดรวมใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยรูปแบบการดำเนินงานที่เป็นสากล มีระบบการปฏิบัติการที่หลากหลาย กลุ่ม ICBC จึงมีสำนักงานที่เปิดให้บริการครอบคลุม ใน 47 ประเทศทั่วโลก รวมถึงไทยและการที่ ลิสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) เป็นบริษัทย่อย ก็สามารถมั่นใจได้ว่า ลิสซิ่งไอซีบีซี(ไทย) จะได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งในด้านเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจ

สำหรับให้บริการทางด้านการเงินของบริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด นั้น สามารถสนองตอบความต้องการของลูกค้าประเภทต่างๆได้ เพราะบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ?ที่หลากหลาย อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทชั้นนำในหลากหลายธุรกิจ เช่น การเช่าซื้อรถยนต์ รถตู้ และรถกระบะ หรือด้านการเงิน เช่น สัญญาเช่าการเงิน (Financial Lease) เช่าซื้อ (Hire Purchase) ขายและเช่ากลับ (Sale and Lease Back Service) หรือการจัดซื้อยานพาหนะที่ใช้ในการคมนาคมขนส่ง เครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้าง เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรม รวมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ บริการธุรกิจรับซื้อบัญชีลูกหนี้การค้า (Factoring Business)เป็นต้น 

ปัจจุบัน ศูนย์ธุรกิจของบริษัท ลิสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) จำกัด ได้เปิดให้บริการอยู่ ประกอบด้วยศูนย์ธุรกิจ นครราชสีมา  ลพบุรี ชลบุรี ขอนแก่น เชียงใหม่และพิษณุโลก สำหรับหาดใหญ่นับเป็นศูนย์ที่ 7 ของบริษัทโดยมี คุณสมบัติ  ผดุงทักษิณ  หรือคุณเซี้่ยะ ผู้บริหารที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานในการบริหารธุรกิจห้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ในเขตจังหวัดภาคใต้ตอนล่างมาทำหน้าที่บริหารศูนย์ธุรกิจหาดใหญ่กับบริษัท โดยตั้งอยู่เลขที่ 732 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมายเลขโทรศัพท์ 074-370391-3  เปิดให้บริการในวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 17 .00 น. เวันวันหยุดประจำปีตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย.

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts