พีเอฟพีร่วมกับสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย มอบห้องสมุดให้เเก่โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

Spread the love

พีเอฟพีร่วมกับสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย มอบห้องสมุดให้เเก่โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบห้องสมุด ที่โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ภายใต้สโลแกน  “อ่านหนังสือ เปิดความคิด ชีวิตเปลี่ยน” (17 พ.ย. 61) เวลา 14.00 น. ที่โรงเรียนวัดเกาะถ้ำ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา นายไพรัตน์เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดโครงการห้องสมุดสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปี 9 ประจำปี 2561 ณ โรงเรียนบ้านเกาะถ้ำ จังหวัดสงขลา โดยมีนายธวัชชัย รัตนะพิสิฐ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา นายภูมินทร์ ทองคงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะถ้ำ คณะครู นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีส่งมอบ

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: