เทศบาลควนลังเปิดงานลอยกระทงย้อนยุควิถีไทย2561

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ เวทีกลาง บริเวณประตูระบายน้ำคลองต่ำ ทางเทศบาลควนลังได้จัดงานส่งเสริมประเพณีเนื่องในเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2561 ขึ้น โดยมีนายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง เป็นประธานในพิธีเปิด  #”งานสืบสานประเพณีลอยกระทงย้อนยุควิถีไทย 2561″   นายนิวัฒน์  สุขศิริ  ปลัดเทศบาลเมืองควนลัง กล่าวรายงาน  พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอีกมากมาย

ประเพณีลอยกระทง จะตรงกัีบวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 12 ซึ่งเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง เทศบาลควนลังให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงานให้แก่เด็ก เ่ยาวชนและประชาชนคนรุ่นต่อไป เพื่อสืบสานประเพณีลอยกระทงย้อนยุควิถีไทย

การจัดงานกำหนดขึ้นระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 รวม 2 วัน ภายในงานประกอบด้วย การแสดงผลงานของกลุ่มสภาวัฒนธรรม เทศบาลเมืองควนลัง  การแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลควนลัง  นอกจากนี้ยังมีการประกวดกระทง จำนวน 2 ประเภทคือ ประเภทสวยงามและสร้างสรรค์

การประกวดนางงามกระดังงา การออกร้านจำหน่ายสินค้าจากชุมชนต่างๆมากมาย

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: