จ. สงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มประจำปี  2562

Spread the love

จ. สงขลา ร่วมกับ อบจ.สงขลา เปิดศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มประจำปี  2562 เตรียมพร้อมกับสถานการณ์ในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้

วันนี้ (25 ต.ค. 61) ที่บริเวณหน้าอาคารศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัย วาตภัย และดินถล่มประจำปี พ.ศ. 2562 เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูหลังการเกิดภัยในช่วงฤดูมรสุมของภาคใต้ โดยมีนายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายสัมพันธ์ มูซอดี ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียง

 นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า การเปิดศูนย์ฯ ในครั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติการฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย วาตภัยและดินถล่ม พร้อมรับมือกับสถานการณ์ และให้ผู้เข้าร่วมร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุมีความพร้อมในการปฏิบัติงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงที อีกทั้งให้ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ มีความรู้ความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ รวมถึงสร้างความสามัคคีในการปฏิบัติงานเป็นทีมโดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสงขลา ที่ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรจำนวนทั้งสิ้น 100 หน่วยงาน

นายสมหมาย ขวัญทองยิ้ม  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวว่า อุทกภัยและวาตภัยที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้สร้างความสูญเสียแก่ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนรวมถึงทรัพย์สินของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและบริษัทห้างร้านของเอกชน โดยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในช่วงต้นปีที่ผ่านมาทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 5 อำเภอได้แก่อำเภอระโนด อำเภอกระแสสินธุ์อำเภอสทิงพระ อำเภอสิงหนครและอำเภอควนเนียงได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก ปัญหาอุทกภัยจึงเป็นทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญในการให้ความ ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยทั้งก่อนเกิดภัย ระหว่างเกิดภัยและการฟื้นฟูหลังการเกิดภัย จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุดกรณีที่เกิดภัยพิบัติขึ้น

จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานำคณะเจ้าหน้าที่ร่วมปล่อยขบวนเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รถกู้ภัย รถยนต์บรรทุก เครื่องดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ภัยพร้อมทั้งเดินเยี่ยมชมภายในศูนย์ฯ ดูความพร้อม แนวทางปฏิบัติในการป้องกันและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ในการให้ความช่วยเหลือต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที                                                                                 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว/ภาพ   สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา 

 

 

 

Facebook Comments


Spread the love

Written by 

Related posts

%d bloggers like this: