มวลชนชาวสงขลา กว่า 12,000 คน รวมพลังแสดงความจงรักภักดี-ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

มวลชนชาวสงขลา กว่า 12, 000 คน รวมพลังแสดงความจงรักภักดี…

Read More