“แบงก์ชาติ” เตรียมออกใช้ “ธนบัตรพอลิเมอร์” ชนิดราคา 20 บาท

นายเศรษฐพุฒิ  สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)

  “แบงก์ชาติ” เตรียมออกใช้ “ธนบัตรพอลิเมอร์” ชนิดราคา 2…

Read More
Verified by ExactMetrics