เวียตเจ็ท ให้การสนับสนุน ตั๋วเครื่องบินขนส่งสิ่งของ เพื่อการบรรเทาสาธารณภัยฟรี ในประเทศเวียดนาม

เวียตเจ็ทให้การสนับสนุนตั๋วเครื่องบินและให้บริการขนส่งสิ่งขอ…

Read More