เริ่มงานคึกคัก “อาสาสมัครชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ” ลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน 65 ตำบล 11 อำเภอ จังหวัดพัทลุง

เริ่มงานคึกคัก “อาสาสมัครชุมชนมหาวิทยาลัยทักษิณ” ลงพื้นที่เก…

Read More