เทศบาลหาดใหญ่ MOUโครงการ “เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 15” Science Film Festival 2019

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครหาดใหญ่ นาย…

Read More