เทศบาลนครหาดใหญ่เปิดใหญ่งานมหกรรมสุขภาพ ครั้งที่2 ประจำปี2562 Hatyai Healthy Life 2019

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562 ณ เวทีศาลากลางน้ำ สวนสาธารณะเทศบา…

Read More