อาจารย์คณะเกษตร มรภ.สงขลา จดอนุสิทธิบัตร 4 ผลงานการประดิษฐ์

อาจารย์คณะเกษตร มรภ.สงขลา จดอนุสิทธิบัตร 4 ผลงานการประดิษฐ์ …

Read More

อาจารย์คณะเกษตร มรภ.สงขลา ส่งเสริมการดำเนินงานตามพระราชดำริ  ให้ความรู้ชาว อ.บางกล่ำ

อาจารย์คณะเกษตร มรภ.สงขลา ส่งเสริมการดำเนินงานตามพระราชดำริ&…

Read More