อบจ.สงขลา คว้ารางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศ” ประจำปี 2562 สาขา “สิ่งแวดล้อมและพลังงาน” 

อบจ.สงขลา คว้ารางวัล “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ม…

Read More