อบจ.สงขลานำคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชน ศึกษาดูงานเรียนรู้วิถีชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู…

Read More