สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ผ่านเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว ระดับประเทศ รับโล่รางวัลระดับดี (G ทองแดง)

สำนักศิลปะฯ มรภ.สงขลา ผ่านเกณฑ์ประเมินสำนักงานสีเขียว ระดับป…

Read More