สมาคมพัฒนาสังคมและชุมชน ร่วมกับเกษตรอำเภอจะนะ และอาสาสมัครเกษตร จัดงาน “แตงโมโบ้เล นาทับ ครั้งที่ 1”

สมาคมพัฒนาสังคมและชุมชน ร่วมกับเกษตรอำเภอจะนะ และอาสาสมัครเก…

Read More