สนง.กองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ มอบโน้ตบุ๊กพร้อมเครื่องพิมพ์ให้แก่โรงพยาบาลสนามจะนะ

สำนักงานกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา มอบเครื่อง…

Read More