สงขลา เดินหน้า รณรงค์ทุกภาคส่วน“ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

จ.สงขลา เดินหน้าสร้างความตระหนักรู้ภัยร้ายจากขยะพลาสติก พร้อ…

Read More