ศูนย์การค้าไดอาน่าหาดใหญ่ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรักษาความปลอดภัย เมืองเศรษฐกิจ 8 เมืองหลัก

วันอังคารที่ 27 สิงหาคม  2562 ณ ลานจอดรถ ศูนย์การค้าไดอ…

Read More