มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทำ MOU กลุ่มโรงแรมลาเวล่า กับการเรียนการสอนการทำงาน(WIL)

  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการกา…

Read More