มรภ.สงขลา เยือนมาเลย์ ต่อยอด ‘MOU’ จัดการเรียนการสอนพลศึกษาฯ   แลกเปลี่ยนด้านกีฬา เผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ไทยโบราณ

มรภ.สงขลา เยือนมาเลย์ ต่อยอด ‘MOU’ จัดการเรีย…

Read More