มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคีภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ลงนามความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาเมืองเก่าสงขลา

มรภ.สงขลา ผนึก 7 ภาคีภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ลงนาม…

Read More