มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ เปิดเวทีเสวนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติต่อต้านทุจริต

มรภ.สงขลา ผนึกสมาคมผู้สื่อข่าวต้านคอร์รัปชั่นฯ เปิดเวทีเสวนา…

Read More