มท.2 ลงพื้นที่ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ติดตามการซ่อมแซมถนนในพื้นที่หมู่ 10

มท.2 ลงพื้นที่ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ติดตามการซ่…

Read More