ภาคเอกชนจากเกาหลีใต้ลงพื้นที่ จชต. สำรวจพื้นที่ปลูกไผ่ของพี่น้องเกษตรกร ยืนยันรับซื้อไผ่ที่ปลูกโดยเกษตรกร 100%

ภาคเอกชนจากประเทศเกาหลีใต้ลงพื้นที่ จชต. สำรวจพื้นที่ปลูกไผ่…

Read More