เทศบาลคอหงส์ เปิดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562   นายฉลอง พัฒโน…

Read More