พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันศุกร์ที่15 พฤศจิกายน 2562 นายอมร วงศ์วรรณ ปลัดเทศบาล ปฏิบ…

Read More