ประชาชนชาวสงขลา ทยอยเดินทางมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันแรกอย่างคึกคัก 

  ประชาชนชาวสงขลา ทยอยเดินทางมารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว…

Read More