นิสิต ม.ทักษิณ ชนะเลิศระดับประเทศ “Best of the best” และยกย่องเป็น “ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ” 

นิสิต ม.ทักษิณ ชนะเลิศระดับประเทศ "Best of the best" และยกย่องเป็น "ทีมยุวพัฒน์ต้นแบบ" 

นิสิต ม.ทักษิณ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ “Best of…

Read More