นิพนธ์ ขับเคลื่อนนครศรีฯไปด้วยกัน พร้อมดัน “วัดมหาธาตุ”เป็นมรดกโลก

นิพนธ์ ขับเคลื่อนนครศรีฯไปด้วยกัน เน้น 10 เรื่องหลักเร่งแก้ป…

Read More