นิพนธ์ฯ ลุยฝน “เปิดเมืองเชียงใหม่ปลอดภัย” สร้างความมั่นใจการท่องเที่ยว-ความเป็นอยู่

นิพนธ์ฯ ลุยฝน “เปิดเมืองเชียงใหม่ปลอดภัย” สร้างค…

Read More