นาวาอากาศโท รณกร  เฉลิมแสนยากร (ผหญ.) สนับสนุนซื้อดอกป๊อปปี้ จากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 56

นาวาอากาศโท รณกร  เฉลิมแสนยากร (ผหญ.) สนับสนุนซื้อดอกป๊อปปี้ จากสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน 56

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) โดยนาว…

Read More

นาวาอากาศโท รณกร  เฉลิมแสนยากร ผอ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ”

นาวาอากาศโท รณกร  เฉลิมแสนยากร ผอ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ”

วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566  (เวลา 10.30 น.) นาวาอากาศ…

Read More