นาซาแถลงข่าวการค้นพบดาวเคราะห์ขนาดใกล้เคียงโลกที่อาจมีสิ่งมีชีวิตถึงเจ็ดดวง โคจรรอบดาวแคระแดง

  23 กุมภาพันธ์ 2560 องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาต…

Read More
Verified by ExactMetrics