นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.ทักษิณ สกัดแอลกอฮอล์เข้มข้น 90-95% จากสุรากลั่นชุมชน แก้ปัญหาแอลกอฮอล์ขาดแคลน

จากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 ทำให้ตอนนี้แอลกอฮอล์ขาดแคลนเป็น…

Read More
Verified by ExactMetrics