ดีเดย์ 22 ก.ค.62 กว่า 30 องค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลาและทั่วประเทศ ร่วมจัดตั้งสภาองค์กรผู้บริโภคแห่งชาติ

ดีเดย์ 22 ก.ค.62 กว่า 30 องค์กรผู้บริโภคจังหวัดสงขลา ยื่นจดแ…

Read More
Verified by ExactMetrics