“ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง” มรภ.สงขลา ทำวิจัยพัฒนาท่องเที่ยวโดยชุมชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ คว้ารางวัลภาคบรรยาย ระดับดีเด่น

“ดร.ทวีสินธุ์ ตั้งเซ่ง” มรภ.สงขลา ทำวิจัยพัฒนาท่องเที่ย…

Read More