จ.สงขลา พร้อมรับเที่ยวบินชาวไทยมุสลิมที่ตกค้างจากการเข้าร่วมกิจกรรมดาวะห์ ณ ประเทศอินโดนีเซีย

จ.สงขลา พร้อมรับเที่ยวบินชาวไทยมุสลิมที่ตกค้างจากการเข้าร่วม…

Read More