จังหวัดสงขลา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

จังหวัดสงขลา จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็…

Read More