จังหวัดสงขลา จัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2563 

จังหวัดสงขลา จัดงานรัฐพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็…

Read More