คนไทยที่อยู่ต่างประเทศ ใจบุญบริจาค 20 ล้านบาท  ซื้อวัคซีนโควิด-19 ฉีดให้ชาวปากช่องฟรี

  คนไทยที่ไปอยู่ต่างประเทศ ใจบุญบริจาค 20 ล้านบาท …

Read More