คณะมนุษย์ฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่พัฒนา ต.เขาขาว ชูความโดดเด่นเชิงวัฒนธรรม ต้นแบบเพื่อการท่องเที่ยว

คณะมนุษย์ฯ มรภ.สงขลา ลงพื้นที่พัฒนา ต.เขาขาว ทุกมิติ ชูความโ…

Read More