การแข่งขัน “วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอล” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ณ สนามกีฬากลางจิระนคร เ…

Read More