การเลี้ยงหอยนางรมแบบคอนโดชั้นเดียวของชาวบ้านตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

การเลี้ยงหอยนางรมแบบคอนโดชั้นเดียว อาชีพเสริม เพิ่มรายได้ของ…

Read More