กรมประมง จัดเสวนา “ความสำเร็จของฟาร์มทะเลและเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำของจังหวัดสงขลา” 

กรมประมง จัดเสวนา “ความสำเร็จของฟาร์มทะเลและเขตอนุรักษ์สัตว์น้ำของจังหวัดสงขลา” 

  กรมประมง เปิดเวทีสาธารณะ จัดเสวนา “ความสำเร็จของ…

Read More