กฟผ.สั่งเร่งปรับการจ่ายไฟช่วยเสริมภาคใต้ เหตุ JDA-A18 ขัดข้องหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ

โฆษก กฟผ.แจงเหตุโรงไฟฟ้าจะนะ หยุดจ่ายไฟ เหตุจากแหล่งก๊าซ JDA…

Read More