กฟผ.ยันเทคโนโลยี USC เป็นไปตามมาตรฐานสากล ที่ทั่วโลกยอมรับ

  กฟผ. ยืนยัน เทคโนโลยี USC ที่ใช้กับโรงไฟฟ้าถ่านหินกระ…

Read More