การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)จัดเสวนา”เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้”

กฟผ. จัดเสวนา "เหลียวหลังแลหน้า สู่การพัฒนาไฟฟ้าภาคใต้"

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559  ณ วิทยาลัยชุมชนสงขลา อำเภอ…

Read More