การอบรม อาสาสมัครสื่อสารฉุกเฉินของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

Spread the love

การอบรม อาสาสมัครสื่อสารฉุกเฉินของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

วันเสาร์ที่ 29 มิถุนายน  2567   ณ หอประชุม ศาลาประชาคม อ.เมือง จ.สงขลา  ด้วยชมรมอาสาสมัครสื่อสารฉุกเฉิน DE. สงขลา  ได้จัดอบรม อาสาสมัครสื่อสารฉุกเฉินของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อรับประกาศนียบัตรการใช้วิทยุสื่อสารแบบสังเคราะห์ความถี่ โดยมีนายสุรัตน์  ลายจันทร์  นายอำเภอเมืองสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ   เรือโทธารี  รายศิริ  ประธานชมรมฯ กล่าวรายงานการอบรมในครั้งนี้ 

การอบรม อาสาสมัครสื่อสารฉุกเฉินของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม การอบรม อาสาสมัครสื่อสารฉุกเฉินของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

พร้อมกันนี้ได้มีวิทยากร ดร.วัชระ  อมศิริ  อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ด้านระบบสื่อสารในภาวะวิกฤต  เป็นผู้บรรยายในครั้งนี้  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ประมาณ 139 คน 

สำหรับการอบรมในครั้งนี้เริ่มเวลา 13.00 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบ้านเมือง และสามารถสนับสนุนต่อทางราชการ ในการให้ข่าวสาร ความร่วมมือต่างๆ ที่ได้เกิดจากวิกฤตการณ์ต่างๆทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งประเทศไทย เกี่ยวกับภัยทางธรรมชาติ ภัยด้วยน้ำมือมนุษย์ ตามที่เป็นข่าวทางทีวี  และเป็นหูเป็นตาให้กับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีบุคลากรไม่เพียงพอในการเฝ้าระวัง 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Leave a Comment

Verified by ExactMetrics